Cjenovnik se nije mijenjao 12 godina, kada su cijene bile drastično niže nego što su danas

Dok se građani suočavaju sa kontinuiranim poskupljenjima, posebno hrane i pića, a što sa sobom povlači i sva druga poskupljenja, federalni funkcioneri prolaze višestruko jeftinije, barem što se tiče restorana i bifea u zgradama i prostorijama koje koriste institucije Federacije BiH.

Tako su cijene ugostiteljskih usluga, kako su konstatovali revizori u najnovijem izvještaju o radu Službe za zajedničke poslove FBiH, u navedenim ugostiteljskim objektima koje koriste funkcioneri npr. Vlade i Parlamenta FBiH ostale još iz 2009. godine, kada bile višestruke niže nego što su danas, 12 godina kasnije.

-Cjenovnikom ugostiteljskih usluga koji je donio direktor Službe u februaru 2009. godine, po pribavljenom pozitivnom mišljenju Federalnog ministarstva trgovine, i uz dobivenu suglasnost Vlade Federacije BiH. Služba primjenjuje normative utroška materijala (za hranu i kafu), koje je direktor donio u junu 2009. godine – konstatovali su revizori.

No, na tome se priča ne završava, pored toga što se radi o cjenovniku iz 2009. godine, koji je na snazi i danas, revizori su utvrdili da su i te cijene prethodno sačinjene na bazi kalkulacija, te na osnovu provedenih postupaka javnih nabavki i podataka navedenih u tenderskoj dokumentaciji, ne mogu potvrditi da su ulazni podaci za kalkulaciju relevantni.

-Služba je u decembru 2019. godine ponovo pokrenula inicijativa za izmjene cjenovnika i nakon što je prikupila sve saglasnosti nadležnih organa, Vlada FBiH donijela je zaključak 17. 7. 2020. godine da Služba dostavi informaciju o usporedbi predloženih cijena sa cjenovnikom ugostiteljskih usluga Službe za zajedničke poslove institucija BiH, s obrazloženjem o načinu formiranja cijene obroka. U augustu je upućen dopis Službi za zajedničke poslove institucija BiH da omogući pristup svom cjenovniku kako bi Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH postupila po Zaključku Vlade FBiH – konstatuje se u izvještaju.

NE PROPUSTITE
Strik: EU treba slijediti primjer SAD i uvesti sankcije Dodiku

Federalni revizori nalažu kako Služba treba izraditi analizu finansijskog poslovanja Servisa za pružanje ugostiteljskih usluga i tržišnu analizu cijena usluga, kako bi dobila potrebnu saglasnost za izmjene Cjenovnika i kako bi opravdala predložene kalkulacije cijena u pogledu stvarne cijene i pokrića dijela troškova iz ugostiteljske djelatnosti.

Nadalje, naveli su da su, kada je riječ o radu Službe za zajedničke poslove, u toku sudski postupci za naplatu potraživanja od zakupnina za 72 korisnika poslovnih prostora prijašnjeg FMO-a, za koje ukupni tužbeni zahtjevi iznose 3.942.906 KM.

-U ovim sudskim postupcima većina zakupaca su fizička lica. Bez obzira na to što su korisnici poslovnih prostora tuženi, njih 16 koristilo je prostore i u revidiranoj godini. Prema prezentiranoj dokumentaciji, naplata je neizvjesna jer je upitno postojanje ili solventnost određenih pravnih subjekata, jer su pojedini postupci vraćeni na ponovni postupak – naveli su revizori.

(Fokus)

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime